Broj ugovora
Id korisnika
Korisničko ime za portal
E-mail